מדיניות פרטיות


החנות  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. אתר marilen.co.il הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוח, יישארו חסויים ומאובטחים. ויודגש; פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים כלל באתר, אשר נעזר בחברה חיצונית [pay-plus] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. חברת payplus מחזיקה בתקן המחמיר לאבטחת מידע .PCI DSS מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של marilen.co.il להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות ו/או אתר marilen.co.il
החנות מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר וכמפורט באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם הלקוח, בכפוף להסכמתו להיכלל ברשימת הדיוור של החנות, לדיוור לרבות בדואר אלקטרוני, למטרות קידום מכירות ושיווק. החנות תאפשר ללקוח להיגרע בכל עת מרשימת הדיוור, בהתאם להוראות הדין.